Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1. 01.12.2020 r. Wykonywanie murów oporowych MS-PZDdp-61,7a

1. 01.12.2020 r. Wykonywanie murów oporowych MS-PZDdp-61,7a

2. 01.12.2020 r. Montaż izolacji PZSp-68,0

2. 01.12.2020 r. Montaż izolacji PZSp-68,0

3. 01.12.2020 r. Frezowanie istniejącej nawierzchni DK7 km 60+500

3. 01.12.2020 r. Frezowanie istniejącej nawierzchni DK7 km 60+500

4. 01.12.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania poprzecznicy WS-62,0

4. 01.12.2020 r. Montaż zbrojenia i deskowania poprzecznicy WS-62,0

5. 01.12.2020 r. Montaż deskowania korpusu WD-60,3

5. 01.12.2020 r. Montaż deskowania korpusu WD-60,3

6. 01.12.2020 r. Roboty ziemne MOP Dłużniewo

6. 01.12.2020 r. Roboty ziemne MOP Dłużniewo

7. 01.12.2020 r. Transport humusu km 62+100

7. 01.12.2020 r. Transport humusu km 62+100

8. 01.12.2020 r. Wykonywanie wymiany gruntu km 61+700

8. 01.12.2020 r. Wykonywanie wymiany gruntu km 61+700

9. 04.12.2020 r. Montaż deskowania korpusu przyczółka WD-60,3

9. 04.12.2020 r. Montaż deskowania korpusu przyczółka WD-60,3

10. 04.12.2020 r. Prace wykończeniowe Ds nr 10

10. 04.12.2020 r. Prace wykończeniowe Ds nr 10

11. 04.12.2020 r. Prace rozbiórkowe podbudowy DK7 km 62+200

11. 04.12.2020 r. Prace rozbiórkowe podbudowy DK7 km 62+200

12. 04.12.2020 r. Montaż zbrojenia kap chodnikowych WD-65,2

12. 04.12.2020 r. Montaż zbrojenia kap chodnikowych WD-65,2

13. 04.12.2020 r. Prace wykończeniowe Dz nr 4 km 0+000

13. 04.12.2020 r. Prace wykończeniowe Dz nr 4 km 0+000

14. 04.12.2020 r. Prace wykończeniowe Dz nr 4 km 0+100

14. 04.12.2020 r. Prace wykończeniowe Dz nr 4 km 0+100

15. 04.12.2020 r. Prace wykończeniowe Dz nr 4 km 2+500

15. 04.12.2020 r. Prace wykończeniowe Dz nr 4 km 2+500

16. 04.12.2020 r. Profilowanie skarp Dz nr 5 km 1+400

16. 04.12.2020 r. Profilowanie skarp Dz nr 5 km 1+400

17. 04.12.2020 r. Roboty konstrukcyjne Dg nr 2 km 1+300

17. 04.12.2020 r. Roboty konstrukcyjne Dg nr 2 km 1+300

18. 04.12.2020 r. Transport humusu km 63+900

18. 04.12.2020 r. Transport humusu km 63+900

19. 04.12.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej MOP Dłużniewo

19. 04.12.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej MOP Dłużniewo

20. 04.12.2020 r. Wykonywanie wymiany gruntu km 61+700

20. 04.12.2020 r. Wykonywanie wymiany gruntu km 61+700

21. 08.12.2020 r. Formowanie nasypu przeciążeniowego węzeł Dłużniewo

21. 08.12.2020 r. Formowanie nasypu przeciążeniowego węzeł Dłużniewo

22. 08.12.2020 r. Profilowanie skarp km 62+800

22. 08.12.2020 r. Profilowanie skarp km 62+800

23. 08.12.2020 r. Roboty konstrukcyjne km 68+800

23. 08.12.2020 r. Roboty konstrukcyjne km 68+800

24. 08.12.2020 r. Roboty konstrukcyjne km 69+900

24. 08.12.2020 r. Roboty konstrukcyjne km 69+900

25. 08.12.2020 r. Transport humusu km 58+000

25. 08.12.2020 r. Transport humusu km 58+000

26. 08.12.2020 r. Transport humusu km 62+200

26. 08.12.2020 r. Transport humusu km 62+200

27. 08.12.2020 r. Roboty ziemne węzeł Dłużniewo

27. 08.12.2020 r. Roboty ziemne węzeł Dłużniewo

28. 08.12.2020 r. Uciąglanie nasypu km 59+300

28. 08.12.2020 r. Uciąglanie nasypu km 59+300

29. 10.12.2020 r. Obiekt WS-62,0

29. 10.12.2020 r. Obiekt WS-62,0

30. 10.12.2020 r. Prace rozbiórkowe podbudowy istniejącej DK7 km 60+200

30. 10.12.2020 r. Prace rozbiórkowe podbudowy istniejącej DK7 km 60+200

31. 10.12.2020 r. Montaż deskowania korpusu przyczółka_WD-60,3

31. 10.12.2020 r. Montaż deskowania korpusu przyczółka_WD-60,3

32. 10.12.2020 r. Profilowanie skarp km 59+700

32. 10.12.2020 r. Profilowanie skarp km 59+700

33. 10.12.2020 r. Roboty ziemne Dz nr 7

33. 10.12.2020 r. Roboty ziemne Dz nr 7

34. 10.12.2020 r. Roboty ziemne km 68+400

34. 10.12.2020 r. Roboty ziemne km 68+400

35. 10.12.2020 r. Obiekt WD-68,6

35. 10.12.2020 r. Obiekt WD-68,6

36. 10.12.2020 r. Wykonywanie wymiany gruntu km 61+700

36. 10.12.2020 r. Wykonywanie wymiany gruntu km 61+700

37. 10.12.2020 r. Transport humusu km 63+000

37. 10.12.2020 r. Transport humusu km 63+000

38. 10.12.2020 r. Wykonywanie zbiornika ZR-5 km 61+500

38. 10.12.2020 r. Wykonywanie zbiornika ZR-5 km 61+500

39. 10.12.2020 r. Uciąglanie nasypu km 59+300

39. 10.12.2020 r. Uciąglanie nasypu km 59+300

40. 10.12.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dg nr 2

40. 10.12.2020 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dg nr 2

41. 14.12.2020 r. Roboty nawierzchniowe Dg nr 1

41. 14.12.2020 r. Roboty nawierzchniowe Dg nr 1

42. 14.12.2020 r. Roboty nawierzchniowe Dg nr 1 (2)

42. 14.12.2020 r. Roboty nawierzchniowe Dg nr 1 (2)

43. 17.12.2020 r. Frezowanie istniejącej nawierzchni km 62+700

43. 17.12.2020 r. Frezowanie istniejącej nawierzchni km 62+700

44. 17.12.2020 r. Montaż deskowania korpusu przyczółka WD-60,3

44. 17.12.2020 r. Montaż deskowania korpusu przyczółka WD-60,3

45. 17.12.2020 r. Prace rozbiórkowe istniejącej DK7 km

45. 17.12.2020 r. Prace rozbiórkowe istniejącej DK7 km

46. 17.12.2020 r. Prace rozbiórkowe podbudowy istniejącej DK7 km 58+800

46. 17.12.2020 r. Prace rozbiórkowe podbudowy istniejącej DK7 km 58+800

47. 17.12.2020 r. Roboty konstrukcyjne Dg nr 4 km 0+100

47. 17.12.2020 r. Roboty konstrukcyjne Dg nr 4 km 0+100

48. 17.12.2020 r. Roboty konstrukcyjne km 65+100

48. 17.12.2020 r. Roboty konstrukcyjne km 65+100

49. 17.12.2020 r. Transport humusu km 66+200

49. 17.12.2020 r. Transport humusu km 66+200

50. 17.12.2020 r. Uciąglanie nasypu km 59+300

50. 17.12.2020 r. Uciąglanie nasypu km 59+300

51. 17.12.2020 r. Wykonywanie nasypu przeciążeniowego węzeł Dłużniewo

51. 17.12.2020 r. Wykonywanie nasypu przeciążeniowego węzeł Dłużniewo

52. 17.12.2020 r. Prace wykończeniowe Dg nr 1

52. 17.12.2020 r. Prace wykończeniowe Dg nr 1

53. 17.12.2020 r. Zagęszczanie ulepszonego podłoża dojazd do WD-65,2

53. 17.12.2020 r. Zagęszczanie ulepszonego podłoża dojazd do WD-65,2

54. 18.12.2020 r. Betonowanie korpusu przyczółka WD-60,3

54. 18.12.2020 r. Betonowanie korpusu przyczółka WD-60,3

55. 18.12.2020 r. Frezowanie istniejącej nawierzchni DK7 km 63+000

55. 18.12.2020 r. Frezowanie istniejącej nawierzchni DK7 km 63+000

56. 18.12.2020 r. Prace rozbiórkowe istniejącej DK7 km 63+500

56. 18.12.2020 r. Prace rozbiórkowe istniejącej DK7 km 63+500

57. 18.12.2020 r. Prace wykończeniowe Dz nr 5

57. 18.12.2020 r. Prace wykończeniowe Dz nr 5

58. 18.12.2020 r. Roboty konstrukcyjne km 67+000

58. 18.12.2020 r. Roboty konstrukcyjne km 67+000

59. 18.12.2020 r. Roboty ziemne km 68+000

59. 18.12.2020 r. Roboty ziemne km 68+000

60. 18.12.2020 r. Wzmacnianie podłoża Ds nr 4 km 0+900

60. 18.12.2020 r. Wzmacnianie podłoża Ds nr 4 km 0+900

61. 21.12.2020 r. Frezowanie istniejącej nawierzchni DK7 km 62+600

61. 21.12.2020 r. Frezowanie istniejącej nawierzchni DK7 km 62+600

62. 21.12.2020 r. Montaż deskowania i zbrojenia ścianki zaplecznej WD-60,3

62. 21.12.2020 r. Montaż deskowania i zbrojenia ścianki zaplecznej WD-60,3

63. 21.12.2020 r. Prace rozbiórkowe istniejącej podbudowy DK7 km 58+900

63. 21.12.2020 r. Prace rozbiórkowe istniejącej podbudowy DK7 km 58+900

64. 21.12.2020 r. Prace wykończeniowe Dz nr 5

64. 21.12.2020 r. Prace wykończeniowe Dz nr 5

65. 21.12.2020 r. Profilowanie skarp km 59+800

65. 21.12.2020 r. Profilowanie skarp km 59+800

66. 21.12.2020 r. Roboty konstrukcyjne Dz nr 5 km 1+800

66. 21.12.2020 r. Roboty konstrukcyjne Dz nr 5 km 1+800

67. 21.12.2020 r. Roboty przygotowawcze do wykonywania pali franki MS-PZDdp-61,7

67. 21.12.2020 r. Roboty przygotowawcze do wykonywania pali franki MS-PZDdp-61,7

68. 21.12.2020 r. Wykonywanie fundamentów pod mury oporowe PZSp-68,0

68. 21.12.2020 r. Wykonywanie fundamentów pod mury oporowe PZSp-68,0

69. 21.12.2020 r. Wykonywanie nasypu przeciążeniowego węzeł Dłużniewo

69. 21.12.2020 r. Wykonywanie nasypu przeciążeniowego węzeł Dłużniewo

70. 21.12.2020 r. Roboty branżowe km 68+000

70. 21.12.2020 r. Roboty branżowe km 68+000

71. 21.12.2020 r. Przebudowa kolizji energetycznej km 66+900

71. 21.12.2020 r. Przebudowa kolizji energetycznej km 66+900

72. 22.12.2020 r. Frezowanie istniejącej nawierzchni DK7 km 63+500

72. 22.12.2020 r. Frezowanie istniejącej nawierzchni DK7 km 63+500

73. 22.12.2020 r. Obiekt WS-62,0

73. 22.12.2020 r. Obiekt WS-62,0

74. 22.12.2020 r. Prace rozbiórkowe podbudowy DK7 km 59+100

74. 22.12.2020 r. Prace rozbiórkowe podbudowy DK7 km 59+100

75. 22.12.2020 r. Formowanie warstwy nasypowej km 66+500

75. 22.12.2020 r. Formowanie warstwy nasypowej km 66+500

76. 22.12.2020 r. Prace wykończeniowe Dz nr 5

76. 22.12.2020 r. Prace wykończeniowe Dz nr 5

77. 22.12.2020 r. Wykonywanie pali franki MS-PZDdp-61,7

77. 22.12.2020 r. Wykonywanie pali franki MS-PZDdp-61,7

78. 22.12.2020 r. Prace rozbiórkowe istniejącej DK7 km 63+800

78. 22.12.2020 r. Prace rozbiórkowe istniejącej DK7 km 63+800

79. 22.12.2020 r. Zagęszczanie warstw nasypowych MOP Dłużniewo

79. 22.12.2020 r. Zagęszczanie warstw nasypowych MOP Dłużniewo

80. 22.12.2020 r. Profilowanie dojazdu do WD-60-3

80. 22.12.2020 r. Profilowanie dojazdu do WD-60-3

81. 28.12.2020 r.  Montaż deskowania i zbrojenia ścianki zaplecznej WS-62,0

81. 28.12.2020 r. Montaż deskowania i zbrojenia ścianki zaplecznej WS-62,0

82. 28.12.2020 r. Obiekt MS PZDdp-61,7

82. 28.12.2020 r. Obiekt MS PZDdp-61,7

83. 28.12.2020 r.  Montaż zbrojenia kap chodnikowych MS-PZDdp-61,7a

83. 28.12.2020 r. Montaż zbrojenia kap chodnikowych MS-PZDdp-61,7a

84. 28.12.2020 r. Obiekt WS-62,0

84. 28.12.2020 r. Obiekt WS-62,0

85. 28.12.2020 r.  Montaż zbrojenia płyty ustroju WS-62,0

85. 28.12.2020 r. Montaż zbrojenia płyty ustroju WS-62,0

86. 28.12.2020 r. Wykonywanie robót palowych  MS_PZDdp-61,7

86. 28.12.2020 r. Wykonywanie robót palowych MS_PZDdp-61,7

87. 28.12.2020 r. Obiekt WD-60,3

87. 28.12.2020 r. Obiekt WD-60,3

88. 28.12.2020 r. Wykonywanie robót palowych  MS-PZDdp-61,7

88. 28.12.2020 r. Wykonywanie robót palowych MS-PZDdp-61,7

89. 28.12.2020 r. Wykonywanie robót palowych MS_PZDdp-61,7 (1)

89. 28.12.2020 r. Wykonywanie robót palowych MS_PZDdp-61,7 (1)

90. 28.12.2020 r. Wykonywanie robót palowych MS-PZDdp-61,7

90. 28.12.2020 r. Wykonywanie robót palowych MS-PZDdp-61,7

91. 28.12.2020 r. Widok na obiekt PZSp-59,4

91. 28.12.2020 r. Widok na obiekt PZSp-59,4

92. 30.12.2020 r. Montaż deskowania i zbrojenia ścianki zaplecznej  WS-62,0

92. 30.12.2020 r. Montaż deskowania i zbrojenia ścianki zaplecznej WS-62,0

93. 30.12.2020 r. Montaż deskowania i zbrojenia ścianki zaplecznej WS-62,0 (1)

93. 30.12.2020 r. Montaż deskowania i zbrojenia ścianki zaplecznej WS-62,0 (1)

94. 30.12.2020 r. Obiekt PZSp-59,4

94. 30.12.2020 r. Obiekt PZSp-59,4

95. 30.12.2020 r. Obiekt  PZSp-68,0

95. 30.12.2020 r. Obiekt PZSp-68,0

96. 30.12.2020 r. Obiekt KP-58,8

96. 30.12.2020 r. Obiekt KP-58,8

97. 30.12.2020 r. Obiekt PZSp-68,0

97. 30.12.2020 r. Obiekt PZSp-68,0

98. 30.12.2020 r. Obiekt WD-60,3

98. 30.12.2020 r. Obiekt WD-60,3

99. 30.12.2020 r. Wykonywanie zasypki murów oporowych MS-PZDdp-61,7a

99. 30.12.2020 r. Wykonywanie zasypki murów oporowych MS-PZDdp-61,7a

100. 30.12.2020 r. Wykonywanie zasypki murów oporowych MS_PZDdp-61,7a

100. 30.12.2020 r. Wykonywanie zasypki murów oporowych MS_PZDdp-61,7a

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo