Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1. 04.01.2021 r. Montaż zbrojenia kap chodnikowych MS PZDdp-61,7a

1. 04.01.2021 r. Montaż zbrojenia kap chodnikowych MS PZDdp-61,7a

2. 04.01.2021 r. Montaż zbrojenia ścianki zaplecznej P1 JL WS-62,0

2. 04.01.2021 r. Montaż zbrojenia ścianki zaplecznej P1 JL WS-62,0

3. 04.01.2021 r. Wykonywanie robót palowych MS PZDdp-61.7 P3 JP

3. 04.01.2021 r. Wykonywanie robót palowych MS PZDdp-61.7 P3 JP

4. 04.01.2021 r. Montaż zbrojenia kap chodnikowych_MS-PZDdp-61,7a

4. 04.01.2021 r. Montaż zbrojenia kap chodnikowych_MS-PZDdp-61,7a

5. 04.01.2021 r. Wykonywanie robót palowych MS PZDdp-61.7 P3 JP

5. 04.01.2021 r. Wykonywanie robót palowych MS PZDdp-61.7 P3 JP

04.01.2021 r. Wykonywanie zasypki korpusu przyczółka WD-68,6

04.01.2021 r. Wykonywanie zasypki korpusu przyczółka WD-68,6

7. 04.01.2021 r. Montaż zbrojenia płyty ustroju JL WS-62,0

7. 04.01.2021 r. Montaż zbrojenia płyty ustroju JL WS-62,0

8. 04.01.2021 r. Wykonywanie robót palowych MS PZDdp-61,7 P3 JP

8. 04.01.2021 r. Wykonywanie robót palowych MS PZDdp-61,7 P3 JP

9. 07.01.2021 r. Montaż zbrojenia płyty ustroju WS-62,0

9. 07.01.2021 r. Montaż zbrojenia płyty ustroju WS-62,0

10. 07.01.2021 r. Wykonywanie robót palowych na obiekcie MS PZDdp-61.7

10. 07.01.2021 r. Wykonywanie robót palowych na obiekcie MS PZDdp-61.7

11. 07.01.2021 r. Demontaż deskowania korpusu przyczółka WD-60,3

11. 07.01.2021 r. Demontaż deskowania korpusu przyczółka WD-60,3

12. 08.01.2021 r. Montaż zbrojenia płyty ustroju WS-62,0

12. 08.01.2021 r. Montaż zbrojenia płyty ustroju WS-62,0

13. 08.01.2021 r. Obiekt WD-63,8

13. 08.01.2021 r. Obiekt WD-63,8

14. 08.01.2021 r. Obiekt PZSp-59,4

14. 08.01.2021 r. Obiekt PZSp-59,4

15. 08.01.2021 r. Obiekt WD-66,9

15. 08.01.2021 r. Obiekt WD-66,9

16. 08.01.2021 r. Obiekt WD-65,2

16. 08.01.2021 r. Obiekt WD-65,2

17. 08.01.2021 r. Wykonanie robót palowych na obiekcie MS PZDdp-61.7 P4 JP

17. 08.01.2021 r. Wykonanie robót palowych na obiekcie MS PZDdp-61.7 P4 JP

18. 08.01.2021 r. Wykonanie robót palowych na obiekcie MS PZDdp-61.7  P4  JP

18. 08.01.2021 r. Wykonanie robót palowych na obiekcie MS PZDdp-61.7 P4 JP

19. 08.01.2021 r. Wykonanie robót palowych na obiekcie MS PZDdp-61.7 P4 JP

19. 08.01.2021 r. Wykonanie robót palowych na obiekcie MS PZDdp-61.7 P4 JP

20. 08.01.2021 r. Roboty przygotowawcze do wykonania II etapu poprzecznic PZSp-68,0

20. 08.01.2021 r. Roboty przygotowawcze do wykonania II etapu poprzecznic PZSp-68,0

21.01.2021 r. Montaż deskowania ustroju KP-58,821.

21.01.2021 r. Montaż deskowania ustroju KP-58,821.

22. 11.01.2021 r. Obiekt WD-68,6

22. 11.01.2021 r. Obiekt WD-68,6

23. 11.01.2021 r. Obiekt WD-69,8

23. 11.01.2021 r. Obiekt WD-69,8

24. 11.01.2021 r. Prace wykończeniowe Dz nr 5

24. 11.01.2021 r. Prace wykończeniowe Dz nr 5

25. 11.01.2021 r. Prace wykończeniowe Ds nr 5

25. 11.01.2021 r. Prace wykończeniowe Ds nr 5

26. 11.01.2021 r. Wykonywanie zasypki przyczółka obiektu WS-62,0

26. 11.01.2021 r. Wykonywanie zasypki przyczółka obiektu WS-62,0

27. 11.01.2021 r. Obiekt WD-63,8

27. 11.01.2021 r. Obiekt WD-63,8

28. 12.01.2021 r. Montaż deskowania ustroju nośnego KP-58,8

28. 12.01.2021 r. Montaż deskowania ustroju nośnego KP-58,8

29. 12.01.2021 r. Profilowanie rowów odwadniających km 64+000

29. 12.01.2021 r. Profilowanie rowów odwadniających km 64+000

30. 12.01.2021 r. Roboty ziemne km 61+600

30. 12.01.2021 r. Roboty ziemne km 61+600

31. 12.01.2021 r. Wykonywanie drenażu km 57+500

31. 12.01.2021 r. Wykonywanie drenażu km 57+500

32. 12.01.2021 r. Roboty ziemne km 61+700

32. 12.01.2021 r. Roboty ziemne km 61+700

33. 15.01.2021 r. Montaż deskowania ustroju nośnego KP-58,8

33. 15.01.2021 r. Montaż deskowania ustroju nośnego KP-58,8

34. 15.01.2021 r. Prace rozbiórkowe istniejącej DK7 km 63+900

34. 15.01.2021 r. Prace rozbiórkowe istniejącej DK7 km 63+900

35. 15.01.2021 r. Prace rozbiórkowe istniejącej DK7 km 63+100

35. 15.01.2021 r. Prace rozbiórkowe istniejącej DK7 km 63+100

36. 15.01.2021 r. Profilowanie rowów odwadniających km 64+500

36. 15.01.2021 r. Profilowanie rowów odwadniających km 64+500

37. 12.01.2021 r. Wykonywanie odwiertów pod pale ekranów akustycznych km 57+600

37. 12.01.2021 r. Wykonywanie odwiertów pod pale ekranów akustycznych km 57+600

38. 15.01.2021 r. Transport humusu km 67+700

38. 15.01.2021 r. Transport humusu km 67+700

39. 15.01.2021 r. Wykonywanie nasypu przeciążeniowego km 68+000

39. 15.01.2021 r. Wykonywanie nasypu przeciążeniowego km 68+000

40. 15.01.2021 r. Roboty ziemne km 61+700

40. 15.01.2021 r. Roboty ziemne km 61+700

41. 20.01.2021 r. Montaż deskowania korpusu przyczółka WD-69,8

41. 20.01.2021 r. Montaż deskowania korpusu przyczółka WD-69,8

42. 20.01.2021 r. Montaż zbrojenia kap chodnikowych MS-PZDdp-61,7a

42. 20.01.2021 r. Montaż zbrojenia kap chodnikowych MS-PZDdp-61,7a

43. 20.01.2021 r. Prace rozbiórkowe istniejącej DK7 km 62+800

43. 20.01.2021 r. Prace rozbiórkowe istniejącej DK7 km 62+800

44. 20.01.2021 r. Prace rozbiórkowe istniejącej DK7 km 64+800

44. 20.01.2021 r. Prace rozbiórkowe istniejącej DK7 km 64+800

45. 20.01.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km  58+800

45. 20.01.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 58+800

46. 20.01.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 58+800

46. 20.01.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 58+800

47. 20.01.2021 r. Wykonywanie odwiertów pod pale ekranów akustycznych km 58+400

47. 20.01.2021 r. Wykonywanie odwiertów pod pale ekranów akustycznych km 58+400

48. 20.01.2021 r. Wykonywanie odwiertów pod pale ekranów akustycznych km 58+800

48. 20.01.2021 r. Wykonywanie odwiertów pod pale ekranów akustycznych km 58+800

49. 20.01.2021 r. Wykonywanie pali pod ekrany akustyczne km 58+800

49. 20.01.2021 r. Wykonywanie pali pod ekrany akustyczne km 58+800

50. 21.01.2021 r. Prace rozbiórkowe istniejącej DK7 km 65+000

50. 21.01.2021 r. Prace rozbiórkowe istniejącej DK7 km 65+000

51. 21.01.2021 r. Profilowanie skarp km 61+700

51. 21.01.2021 r. Profilowanie skarp km 61+700

52. 20.01.2021 r. Wykonywanie zbiornika ZR-9 km 63+100

52. 20.01.2021 r. Wykonywanie zbiornika ZR-9 km 63+100

53. 21.01.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 58+300

53. 21.01.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 58+300

54. 21.01.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 58+900

54. 21.01.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 58+900

55. 21.01.2021 r. Wykonywanie murów oporowych WD-68,6

55. 21.01.2021 r. Wykonywanie murów oporowych WD-68,6

56. 21.01.2021 r. Wykonywanie zbiornika ZR-9 km 63+100

56. 21.01.2021 r. Wykonywanie zbiornika ZR-9 km 63+100

57. 22.01.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 58+200

57. 22.01.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 58+200

58. 22.01.2021 r. Wykonywanie zbiornika ZR-9 km 63+100

58. 22.01.2021 r. Wykonywanie zbiornika ZR-9 km 63+100

59. 21.01.2021 r. Montaż deskowania korpusu przyczółka WD-69,8

59. 21.01.2021 r. Montaż deskowania korpusu przyczółka WD-69,8

60. 22.01.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 59+000

60. 22.01.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 59+000

61. 26.01.2021 r. Montaż zbrojenia i deskowania ścianki zaplecznej WS-62,0

61. 26.01.2021 r. Montaż zbrojenia i deskowania ścianki zaplecznej WS-62,0

62. 27.01.2021 r. Frezowanie nawierzchni istniejącej DK7 km 64+400

62. 27.01.2021 r. Frezowanie nawierzchni istniejącej DK7 km 64+400

63. 27.01.2021 r. Montaż deskowania i zbrojenia korpusu przyczółka WD-69,8

63. 27.01.2021 r. Montaż deskowania i zbrojenia korpusu przyczółka WD-69,8

64. 26.01.2021 r. Profilowanie skarp km 62+200

64. 26.01.2021 r. Profilowanie skarp km 62+200

65. 27.01.2021 r. Montaż deskowania korpusu przyczółka PZSp-59,4

65. 27.01.2021 r. Montaż deskowania korpusu przyczółka PZSp-59,4

66. 27.01.2021 r. Frezowanie nawierzchni istniejącej DK7 km 64+200

66. 27.01.2021 r. Frezowanie nawierzchni istniejącej DK7 km 64+200

67. 27.01.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 60+400

67. 27.01.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 60+400

68. 27.01.2021 r. Prace rozbiórkowe podbudowy istniejącej DK7 km 63+500

68. 27.01.2021 r. Prace rozbiórkowe podbudowy istniejącej DK7 km 63+500

69. 27.01.2021 r. Montaż deskowania płyty ustroju nośnego KP-58,8

69. 27.01.2021 r. Montaż deskowania płyty ustroju nośnego KP-58,8

70. 27.01.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 64+700

70. 27.01.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 64+700

71. 27.01.2021 r. Wymiana gruntu km 62+700

71. 27.01.2021 r. Wymiana gruntu km 62+700

72. 28.01.2021 r. Prace wykończeniowe Dz nr 5

72. 28.01.2021 r. Prace wykończeniowe Dz nr 5

73. 29.01.2021 r. Montaż deskowania i zbrojenia korpusu przyczółka WD-69,6

73. 29.01.2021 r. Montaż deskowania i zbrojenia korpusu przyczółka WD-69,6

74. 29.01.2021 r. Profilowanie skarp km 68+300

74. 29.01.2021 r. Profilowanie skarp km 68+300

75. 29.01.2021 r. Roboty ziemne km 62+200

75. 29.01.2021 r. Roboty ziemne km 62+200

76. 29.01.2021 r. Prace rozbiórkowe istniejącej DK7 km 64+100

76. 29.01.2021 r. Prace rozbiórkowe istniejącej DK7 km 64+100

77. 29.01.2021 r. Wykonywanie zasypki korpusu obiektu WS-62,0

77. 29.01.2021 r. Wykonywanie zasypki korpusu obiektu WS-62,0

78. 29.01.2021 r. Wykonywanie nasypu przeciążeniowego km 68+100

78. 29.01.2021 r. Wykonywanie nasypu przeciążeniowego km 68+100

79. 29.01.2021 r. Wymiana gruntu km  62+700

79. 29.01.2021 r. Wymiana gruntu km 62+700

80. 29.01.2021 r. Wymiana gruntu km  62+700 (2)

80. 29.01.2021 r. Wymiana gruntu km 62+700 (2)

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo