Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1. 02.03.2021 r. Transport humusu km 58+700

1. 02.03.2021 r. Transport humusu km 58+700

2. 03.03.2021 r. Demontaż deskowania korpusu przyczółka PZSp-59,4

2. 03.03.2021 r. Demontaż deskowania korpusu przyczółka PZSp-59,4

3. 03.03.2021 r. Montaż zbrojenia i deskowania płyty przejściowej MS_PZSp-61,7a

3. 03.03.2021 r. Montaż zbrojenia i deskowania płyty przejściowej MS_PZSp-61,7a

4. 03.03.2021 r. Wykonywanie zasypki przepustu PZM_57,6

4. 03.03.2021 r. Wykonywanie zasypki przepustu PZM_57,6

5. 04.03.2021 r. Montaż zbrojenia i deskowania ustroju nośnego KP-58,8

5. 04.03.2021 r. Montaż zbrojenia i deskowania ustroju nośnego KP-58,8

6. 04.03.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 63+400

6. 04.03.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 63+400

7. 04.03.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 63+800

7. 04.03.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 63+800

8. 04.03.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 64+000

8. 04.03.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 64+000

9. 04.03.2021 r. Prace wykończeniowe Droga Ds 5

9. 04.03.2021 r. Prace wykończeniowe Droga Ds 5

10. 04.03.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km  68+500

10. 04.03.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 68+500

11. 04.03.2021 r. Prace wykończeniowe Droga nr Ds 5

11. 04.03.2021 r. Prace wykończeniowe Droga nr Ds 5

12. 04.03.2021 r. Transport humusu droga nr Ds 5

12. 04.03.2021 r. Transport humusu droga nr Ds 5

13. 04.03.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 59+300

13. 04.03.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 59+300

14. 04.03.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 59+500

14. 04.03.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 59+500

15. 04.03.2021 r. Roboty ziemne pas rozdziału km 63+300

15. 04.03.2021 r. Roboty ziemne pas rozdziału km 63+300

16. 04.03.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km  68+500

16. 04.03.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 68+500

17. 05.03.2021 r. Montaż oznakowania Droga nr Dz5

17. 05.03.2021 r. Montaż oznakowania Droga nr Dz5

18. 05.03.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 62+900

18. 05.03.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 62+900

19. 05.03.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 64+100

19. 05.03.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 64+100

20. 05.03.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 59+300

20. 05.03.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 59+300

21. 08.03.2021 r. Roboty ziemne km 57+800

21. 08.03.2021 r. Roboty ziemne km 57+800

22. 08.03.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 59+500

22. 08.03.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 59+500

23. 08.03.2021 r. Montaż rusztowania pod deskowanie płyty górnej ramy PZSp-64,9

23. 08.03.2021 r. Montaż rusztowania pod deskowanie płyty górnej ramy PZSp-64,9

24. 09.03.2021 r. Montaż zbrojenia płyty ustroju WS-62,0

24. 09.03.2021 r. Montaż zbrojenia płyty ustroju WS-62,0

25. 09.03.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 57+700

25. 09.03.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 57+700

26. 09.03.2021 r. Przygotowanie do betonowania ławy fundamentowej pod skrzydło MS-PZDdp-61,7

26. 09.03.2021 r. Przygotowanie do betonowania ławy fundamentowej pod skrzydło MS-PZDdp-61,7

27. 10.02.2021 r. Fundament pod mury z gruntu zbrojonego przy obiekcie PZSp-59.4

27. 10.02.2021 r. Fundament pod mury z gruntu zbrojonego przy obiekcie PZSp-59.4

28. 11.03.2021 r. Betonowanie płyty przejściowej MS PZDdp-61.7a

28. 11.03.2021 r. Betonowanie płyty przejściowej MS PZDdp-61.7a

29. 11.03.2021 r. Płyta przejściowa P1  MS PZDdp-61.7a

29. 11.03.2021 r. Płyta przejściowa P1 MS PZDdp-61.7a

30. 11.03.2021 r. Płyta przejściowa P1 (2) MS PZDdp-61.7a

30. 11.03.2021 r. Płyta przejściowa P1 (2) MS PZDdp-61.7a

31. 11.03.2021 r. Płyta przejściowa P1 (3) MS PZDdp-61.7a

31. 11.03.2021 r. Płyta przejściowa P1 (3) MS PZDdp-61.7a

32. 11.03.2021 r. Płyta przejściowa P1 (4) MS PZDdp-61.7a

32. 11.03.2021 r. Płyta przejściowa P1 (4) MS PZDdp-61.7a

33. 11.03.2021 r. Płyta przejściowa P1 (5) MS PZDdp-61.7a

33. 11.03.2021 r. Płyta przejściowa P1 (5) MS PZDdp-61.7a

34. 11.03.2021 r. Płyta przejściowa P1 (6) MS PZDdp-61.7a

34. 11.03.2021 r. Płyta przejściowa P1 (6) MS PZDdp-61.7a

35. 11.03.2021 r. Płyta przejściowa P1 (7) MS PZDdp-61.7a

35. 11.03.2021 r. Płyta przejściowa P1 (7) MS PZDdp-61.7a

36. 08.03.2021 r. Przygotowanie do montażu prefabrykatów PZM-63,6

36. 08.03.2021 r. Przygotowanie do montażu prefabrykatów PZM-63,6

37. 11.03.2021 r. Przygotowanie do betonowania poprzecznicy MS-PZDdp-61,7

37. 11.03.2021 r. Przygotowanie do betonowania poprzecznicy MS-PZDdp-61,7

38. 12.03.2021 r. Przygotowanie do betonowania ścianek zaplecznych WS-62,0

38. 12.03.2021 r. Przygotowanie do betonowania ścianek zaplecznych WS-62,0

39. 12.03.2021 r. Roboty przygotowawcze pod wykonanie przepustu km 57+600

39. 12.03.2021 r. Roboty przygotowawcze pod wykonanie przepustu km 57+600

40. 12.03.2021 r. Kontynuacja zbrojenia ustroju płyty WS-62,0

40. 12.03.2021 r. Kontynuacja zbrojenia ustroju płyty WS-62,0

41. 15.03.2021 r. Montaż prefabrykowanych belek (1) WD-60,3

41. 15.03.2021 r. Montaż prefabrykowanych belek (1) WD-60,3

42. 15.03.2021 r. Montaż prefabrykowanych belek (2) WD-60,3

42. 15.03.2021 r. Montaż prefabrykowanych belek (2) WD-60,3

43. 15.03.2021 r. Montaż prefabrykowanych belek (3) WD-60,3

43. 15.03.2021 r. Montaż prefabrykowanych belek (3) WD-60,3

44. 15.03.2021 r. Montaż prefabrykowanych belek (4) WD-60,3

44. 15.03.2021 r. Montaż prefabrykowanych belek (4) WD-60,3

45. 16.03.2021 r.  Montaż prefabrykowanych belek  WD-60,3

45. 16.03.2021 r. Montaż prefabrykowanych belek WD-60,3

46. 16.03.2021 r.  Montaż prefabrykowanych belek (1) WD-60,3

46. 16.03.2021 r. Montaż prefabrykowanych belek (1) WD-60,3

47. 18.03.2021 r. Frezowanie istniejącej nawierzchni DK7 km 65+500

47. 18.03.2021 r. Frezowanie istniejącej nawierzchni DK7 km 65+500

48. 18.03.2021 r. Formowanie nasypu Dojazd do WD-65,2

48. 18.03.2021 r. Formowanie nasypu Dojazd do WD-65,2

49. 18.03.2021 r. Roboty branżowe MOP Dłużniewo

49. 18.03.2021 r. Roboty branżowe MOP Dłużniewo

50. 18.03.2021 r. Roboty ziemne Dojazd do WD-65,2

50. 18.03.2021 r. Roboty ziemne Dojazd do WD-65,2

51. 18.03.2021 r. Stabilizacja podłoża Dojazd do WD-66,9

51. 18.03.2021 r. Stabilizacja podłoża Dojazd do WD-66,9

52. 18.03.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 62+500

52. 18.03.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 62+500

53. 18.03.2021 r. Ulepszanie podłoża Ds nr 4 km 1+200

53. 18.03.2021 r. Ulepszanie podłoża Ds nr 4 km 1+200

54. 18.03.2021 r. Ulepszanie podłoża Ds nr 4 km 1+300

54. 18.03.2021 r. Ulepszanie podłoża Ds nr 4 km 1+300

55. 18.03.2021 r. Wykonywanie ekranów akustycznych km 65+600

55. 18.03.2021 r. Wykonywanie ekranów akustycznych km 65+600

56. 18.03.2021 r. Wykonywanie zbiornika ZR-1A km 59+300

56. 18.03.2021 r. Wykonywanie zbiornika ZR-1A km 59+300

57. 18.03.2021 r. Zagęszczanie podłoża km 58+200

57. 18.03.2021 r. Zagęszczanie podłoża km 58+200

58. 18.03.2021 r. Wykonywanie ekranów akustycznych km 64+500

58. 18.03.2021 r. Wykonywanie ekranów akustycznych km 64+500

59. 18.03.2021 r. Roboty nawierzchniowe Dg nr 2

59. 18.03.2021 r. Roboty nawierzchniowe Dg nr 2

60. 19.03.2021 r. Roboty ziemne km 61+900

60. 19.03.2021 r. Roboty ziemne km 61+900

61. 23.03.2021 r. Montaż prefabrykowanych belek  WD-69,8

61. 23.03.2021 r. Montaż prefabrykowanych belek WD-69,8

62. 23.03.2021 r. Montaż prefabrykowanych belek (1) WD-69,8

62. 23.03.2021 r. Montaż prefabrykowanych belek (1) WD-69,8

63. 23.03.2021 r. Montaż prefabrykowanych belek (2) WD-69,8

63. 23.03.2021 r. Montaż prefabrykowanych belek (2) WD-69,8

64. 23.03.2021 r. Przygotowanie do betonowania płyty ustroju nośnego  KP-58,8

64. 23.03.2021 r. Przygotowanie do betonowania płyty ustroju nośnego KP-58,8

65. 23.03.2021 r. Przygotowanie do betonowania płyty ustroju nośnego (1) KP-58,8

65. 23.03.2021 r. Przygotowanie do betonowania płyty ustroju nośnego (1) KP-58,8

66. 23.03.2021 r. Przygotowanie do betonowania ścianki zaplecznej PZSp-59,4

66. 23.03.2021 r. Przygotowanie do betonowania ścianki zaplecznej PZSp-59,4

67. 24.03.2021 r. Przygotowanie do betonowania korpusu przyczółka MS_PZDdp-61,7

67. 24.03.2021 r. Przygotowanie do betonowania korpusu przyczółka MS_PZDdp-61,7

68. 25.03.2021 r. Montaż prefabrykowanych belek PZSp-59,4

68. 25.03.2021 r. Montaż prefabrykowanych belek PZSp-59,4

69. 25.03.2021 r. Montaż prefabrykowanych belek (2) PZSp-59,4

69. 25.03.2021 r. Montaż prefabrykowanych belek (2) PZSp-59,4

70. 25.03.2021 r. Przygotowanie wnęki dylatacyjnej WD-65,2

70. 25.03.2021 r. Przygotowanie wnęki dylatacyjnej WD-65,2

71. 25.03.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 70+800

71. 25.03.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 70+800

72. 25.03.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego (1) km 70+800

72. 25.03.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego (1) km 70+800

73. 25.03.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 70+700

73. 25.03.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 70+700

74. 25.03.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 70+900

74. 25.03.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 70+900

75. 25.03.2021 r. Montaż prefabrykowanych belek (1) PZSp-59,4

75. 25.03.2021 r. Montaż prefabrykowanych belek (1) PZSp-59,4

76. 26.03.2021 r. Betonowanie poprzecznicy MS PZDdp-61,7

76. 26.03.2021 r. Betonowanie poprzecznicy MS PZDdp-61,7

77. 26.03.2021 r. Przygotowanie do betonowania kapy chodnikowej MS PZDdp-61,7a

77. 26.03.2021 r. Przygotowanie do betonowania kapy chodnikowej MS PZDdp-61,7a

78. 26.03.2021 r. Montaż prefabrykowanych belek PZSp-59,4

78. 26.03.2021 r. Montaż prefabrykowanych belek PZSp-59,4

79. 26.03.2021 r. Wykonywanie zasypki przepustu PZM-63,6

79. 26.03.2021 r. Wykonywanie zasypki przepustu PZM-63,6

80. 26.03.2021 r. Przygotowanie do betonowania poprzecznicy MS PZDdp-61,7

80. 26.03.2021 r. Przygotowanie do betonowania poprzecznicy MS PZDdp-61,7

81. 29.03.2021 r. Formowanie warstwy mrozoochronnej Ds nr 4 km 1+000

81. 29.03.2021 r. Formowanie warstwy mrozoochronnej Ds nr 4 km 1+000

82. 29.03.2021 r. Roboty konstrukcyjne km 68+300

82. 29.03.2021 r. Roboty konstrukcyjne km 68+300

83. 29.03.2021 r. Wykonywanie zbiornika ZR-1A km 59+300

83. 29.03.2021 r. Wykonywanie zbiornika ZR-1A km 59+300

84. 30.03.2021 r. Betonowanie płyty ustroju nośnego  PZSp-68,0

84. 30.03.2021 r. Betonowanie płyty ustroju nośnego PZSp-68,0

85. 30.03.2021 r. Betonowanie płyty ustroju nośnego (2) PZSp-68,0

85. 30.03.2021 r. Betonowanie płyty ustroju nośnego (2) PZSp-68,0

86. 30.03.2021 r. Betonowanie płyty ustroju nośnego (3) PZSp-68,0

86. 30.03.2021 r. Betonowanie płyty ustroju nośnego (3) PZSp-68,0

87. 31.03.2021 r. Roboty konstrukcyjne km 62+600

87. 31.03.2021 r. Roboty konstrukcyjne km 62+600

88. 31.03.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 62+300

88. 31.03.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 62+300

89. 31.03.2021 r. Stabilizacja podłoża km 62+500

89. 31.03.2021 r. Stabilizacja podłoża km 62+500

90. 31.03.2021 r. Prace wykończeniowe_ Rondo D3 Węzeł Dłużniewo

90. 31.03.2021 r. Prace wykończeniowe_ Rondo D3 Węzeł Dłużniewo

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo