Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1. 04.05.2021 r. Roboty przygotowawcze Rondo K

1. 04.05.2021 r. Roboty przygotowawcze Rondo K

2. 05.05.2021 r. Betonowanie płyt przejściowych PZMp-60,5

2. 05.05.2021 r. Betonowanie płyt przejściowych PZMp-60,5

3. 06.05.2021 r. Frezowanie nawierzchni DK7 km 67+800

3. 06.05.2021 r. Frezowanie nawierzchni DK7 km 67+800

4. 06.05.2021 r. Prace porządkowe km 57+600

4. 06.05.2021 r. Prace porządkowe km 57+600

5. 06.05.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 66+100

5. 06.05.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 66+100

6. 06.05.2021 r. Montaż zbrojenia i deskowania ustroju nośnego WD-60,3

6. 06.05.2021 r. Montaż zbrojenia i deskowania ustroju nośnego WD-60,3

7. 06.05.2021 r. Roboty branżowe km 60+800

7. 06.05.2021 r. Roboty branżowe km 60+800

8. 06.05.2021 r. Roboty przygotowawcze Rondo K

8. 06.05.2021 r. Roboty przygotowawcze Rondo K

9. 06.05.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego  km 69+900

9. 06.05.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 69+900

10. 06.05.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 69+500

10. 06.05.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 69+500

11. 06.05.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 69+900

11. 06.05.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 69+900

12. 06.05.2021 r. Ulepszanie podłoża km 63+500

12. 06.05.2021 r. Ulepszanie podłoża km 63+500

13. 06.05.2021 r. Zagęszczanie podłoża km 60+900

13. 06.05.2021 r. Zagęszczanie podłoża km 60+900

14. 06.05.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dojazd do WD-65,2

14. 06.05.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dojazd do WD-65,2

15. 06.05.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dojazd do WD-63,8

15. 06.05.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dojazd do WD-63,8

16. 06.05.2021 r. Zagęszczanie podbudowy pomocniczej km 66+500

16. 06.05.2021 r. Zagęszczanie podbudowy pomocniczej km 66+500

17. 06.05.2021 r. Zagęszczanie zasypki obiektu PZSp-59,4

17. 06.05.2021 r. Zagęszczanie zasypki obiektu PZSp-59,4

18. 07.05.2021 r. Roboty przygotowawcze do betonowania I etapu kap chodnikowych na dojeździe do MS PZDdp-61,7a

18. 07.05.2021 r. Roboty przygotowawcze do betonowania I etapu kap chodnikowych na dojeździe do MS PZDdp-61,7a

19. 07.05.2021 r. Roboty ziemne km 61+800

19. 07.05.2021 r. Roboty ziemne km 61+800

20. 07.05.2021 r. Montaż przepustu PZMp-66,7

20. 07.05.2021 r. Montaż przepustu PZMp-66,7

21. 10.05.2021 r. Montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego WD-60,3

21. 10.05.2021 r. Montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego WD-60,3

22. 11.05.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 61+400

22. 11.05.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 61+400

23. 11.05.2021 r. Profilowanie skarp Dz nr 5 km 0+200

23. 11.05.2021 r. Profilowanie skarp Dz nr 5 km 0+200

24. 11.05.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 61+500

24. 11.05.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 61+500

25. 11.05.2021 r. Roboty konstrukcyjne km  62+500

25. 11.05.2021 r. Roboty konstrukcyjne km 62+500

26. 11.05.2021 r. Roboty konstrukcyjne km 63+200

26. 11.05.2021 r. Roboty konstrukcyjne km 63+200

27. 11.05.2021 r. Ulepszanie podłoża km 63+900

27. 11.05.2021 r. Ulepszanie podłoża km 63+900

28. 11.05.2021 r. Transport humusu km 60+600

28. 11.05.2021 r. Transport humusu km 60+600

29. 11.05.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dojazd do WD-65,2

29. 11.05.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dojazd do WD-65,2

30. 11.05.2021 r. Zagęszczanie podłoża km 60+300

30. 11.05.2021 r. Zagęszczanie podłoża km 60+300

31. 11.05.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 63+600

31. 11.05.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 63+600

32. 11.05.2021 r. Zagęszczanie zasypki obiektu PZSp-64,9

32. 11.05.2021 r. Zagęszczanie zasypki obiektu PZSp-64,9

33. 12.05.2021 r. Betonowanie płyty ustroju nośnego MS PZDdp-61,7

33. 12.05.2021 r. Betonowanie płyty ustroju nośnego MS PZDdp-61,7

34. 12.05.2021 r. Betonowanie płyty ustroju nośnego MS PZDdp-61,7 (2)

34. 12.05.2021 r. Betonowanie płyty ustroju nośnego MS PZDdp-61,7 (2)

35. 14.05.2021 r. Formowanie nasypu km 59+300

35. 14.05.2021 r. Formowanie nasypu km 59+300

36. 14.05.2021 r. Humusowanie skarp Dojazd do WD-65,2

36. 14.05.2021 r. Humusowanie skarp Dojazd do WD-65,2

37. 14.05.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 66+100

37. 14.05.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 66+100

38. 14.05.2021 r. Roboty konstrukcyjne km 63+000

38. 14.05.2021 r. Roboty konstrukcyjne km 63+000

39. 14.05.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 63+400

39. 14.05.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 63+400

40. 14.05.2021 r. Ulepszanie podłoża Dojazd do WD-68,6

40. 14.05.2021 r. Ulepszanie podłoża Dojazd do WD-68,6

41. 18.05.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 67+200

41. 18.05.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 67+200

42. 18.05.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 64+400

42. 18.05.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 64+400

43. 18.05.2021 r. Roboty konstrukcyjne km 58+600

43. 18.05.2021 r. Roboty konstrukcyjne km 58+600

44. 18.05.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 69+700

44. 18.05.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 69+700

45. 18.05.2021 r. Roboty ziemne km 59+100

45. 18.05.2021 r. Roboty ziemne km 59+100

46. 18.05.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 69+900

46. 18.05.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 69+900

47. 18.05.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 70+000

47. 18.05.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 70+000

48. 18.05.2021 r. Wykonywanie zbiornika ZR-12 km 65+700

48. 18.05.2021 r. Wykonywanie zbiornika ZR-12 km 65+700

49. 18.05.2021 r. Zagęszczanie podbudowy km 58+700

49. 18.05.2021 r. Zagęszczanie podbudowy km 58+700

50. 18.05.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 63+100

50. 18.05.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 63+100

51. 19.05.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 70+100

51. 19.05.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 70+100

52. 19.05.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 70+400

52. 19.05.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 70+400

53. 20.05.2021 r. Betonowanie płyty ustroju nośnego WD-60,3

53. 20.05.2021 r. Betonowanie płyty ustroju nośnego WD-60,3

54. 20.05.2021 r. Prace rozbiórkowe obiektu budowlanego km 67+500

54. 20.05.2021 r. Prace rozbiórkowe obiektu budowlanego km 67+500

55. 20.05.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 66+400

55. 20.05.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 66+400

56. 20.05.2021 r. Roboty nawierzchniowe Dojazd do WD-65,2

56. 20.05.2021 r. Roboty nawierzchniowe Dojazd do WD-65,2

57. 20.05.2021 r. Roboty przygotowawcze do betonowania płyty ustroju nośnego WD-60,3

57. 20.05.2021 r. Roboty przygotowawcze do betonowania płyty ustroju nośnego WD-60,3

58. 20.05.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 67+300

58. 20.05.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 67+300

59. 20.05.2021 r. Profilowanie skarp km 57+900

59. 20.05.2021 r. Profilowanie skarp km 57+900

60. 21.05.2021 r. Roboty nawierzchniowe Dojazd do WD-65,2

60. 21.05.2021 r. Roboty nawierzchniowe Dojazd do WD-65,2

61. 24.05.2021 r. Humusowanie skarp Dojazd do WD-65,2

61. 24.05.2021 r. Humusowanie skarp Dojazd do WD-65,2

62. 24.05.2021 r. Prace rozbiórkowe obiektu budowlanego km  67+400

62. 24.05.2021 r. Prace rozbiórkowe obiektu budowlanego km 67+400

63. 24.05.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 67+200

63. 24.05.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 67+200

64. 24.05.2021 r. Roboty konstrukcyjne km 59+800

64. 24.05.2021 r. Roboty konstrukcyjne km 59+800

65. 24.05.2021 r. Roboty konstrukcyjne km 63+100

65. 24.05.2021 r. Roboty konstrukcyjne km 63+100

66. 24.05.2021 r. Roboty ziemne km 59+400

66. 24.05.2021 r. Roboty ziemne km 59+400

67. 24.05.2021 r. Transport humusu km 58+300

67. 24.05.2021 r. Transport humusu km 58+300

68. 24.05.2021 r. Zagęszczanie podbudowy km 63+100

68. 24.05.2021 r. Zagęszczanie podbudowy km 63+100

69. 24.05.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 57+700

69. 24.05.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 57+700

70. 24.05.2021 r. Roboty ziemne Rondo K

70. 24.05.2021 r. Roboty ziemne Rondo K

71. 26.05.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego  km 58+300

71. 26.05.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 58+300

72. 26.05.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego  km 58+300 (2)

72. 26.05.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 58+300 (2)

73. 28.05.2021 r. Humusowanie pasa rozdziału km 69+600

73. 28.05.2021 r. Humusowanie pasa rozdziału km 69+600

74. 28.05.2021 r. Profilowanie rowów odwadniających km 58+300

74. 28.05.2021 r. Profilowanie rowów odwadniających km 58+300

75. 28.05.2021 r. Roboty przygotowawcze Rondo K

75. 28.05.2021 r. Roboty przygotowawcze Rondo K

76. 28.05.2021 r. Ulepszanie podłoża km 60+300

76. 28.05.2021 r. Ulepszanie podłoża km 60+300

77. 28.05.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 67+500

77. 28.05.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 67+500

78. 28.05.2021 r. Wykonywanie warstwy ulepszonego podłoża km 60+800

78. 28.05.2021 r. Wykonywanie warstwy ulepszonego podłoża km 60+800

79. 28.05.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 69+500

79. 28.05.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 69+500

80. 28.05.2021 r. Zagęszczanie ulepszonego podłoża km 60+200

80. 28.05.2021 r. Zagęszczanie ulepszonego podłoża km 60+200

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo