Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1. 03.08.2021 r. Roboty nawierzchniowe Ds nr 5

1. 03.08.2021 r. Roboty nawierzchniowe Ds nr 5

2. 03.08.2021 r. Formowanie warstwy nasypowej MOP Ćwiklinek

2. 03.08.2021 r. Formowanie warstwy nasypowej MOP Ćwiklinek

3. 03.08.2021 r. Roboty konstrukcyjne km 64+500

3. 03.08.2021 r. Roboty konstrukcyjne km 64+500

4. 03.08.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dojazd do WD-69,8

4. 03.08.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dojazd do WD-69,8

5. 03.08.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej MOP Ćwiklinek

5. 03.08.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej MOP Ćwiklinek

6. 03.08.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej MOP Ćwiklinek (2)

6. 03.08.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej MOP Ćwiklinek (2)

7. 04.08.2021 r. Roboty nawierzchniowe MOP Dłużniewo

7. 04.08.2021 r. Roboty nawierzchniowe MOP Dłużniewo

8. 05.08.2021 r. Obiekt MS PZDdp-61,7

8. 05.08.2021 r. Obiekt MS PZDdp-61,7

9. 05.08.2021 r. Obiekt WD-65,2

9. 05.08.2021 r. Obiekt WD-65,2

10. 05.08.2021 r. Obiekt WS-62,0

10. 05.08.2021 r. Obiekt WS-62,0

11. 05.08.2021 r. Profilowanie skarp Dojazd do WD-69,8

11. 05.08.2021 r. Profilowanie skarp Dojazd do WD-69,8

12. 05.08.2021 r. Roboty ziemne Dojazd do WD-69,8

12. 05.08.2021 r. Roboty ziemne Dojazd do WD-69,8

13. 05.08.2021 r. Roboty ziemne Dojazd do WD-69,8 (2)

13. 05.08.2021 r. Roboty ziemne Dojazd do WD-69,8 (2)

14. 05.08.2021 r. Formowanie warstwy nasypowej km 65+100

14. 05.08.2021 r. Formowanie warstwy nasypowej km 65+100

15. 05.08.2021 r. Humusowanie pasa rozdziału km 61+100

15. 05.08.2021 r. Humusowanie pasa rozdziału km 61+100

16. 05.08.2021 r. Zagęszczanie podbudowy pomocniczej km 64+300

16. 05.08.2021 r. Zagęszczanie podbudowy pomocniczej km 64+300

17. 05.08.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dojazd do WD-68,6

17. 05.08.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dojazd do WD-68,6

18. 05.08.2021 r. Roboty ziemne km 68+000

18. 05.08.2021 r. Roboty ziemne km 68+000

19. 05.08.2021 r. Roboty ziemne km 68+600

19. 05.08.2021 r. Roboty ziemne km 68+600

20. 05.08.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej MOP Ćwiklinek

20. 05.08.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej MOP Ćwiklinek

21. 09.08.2021 r. Humusowanie pasa rozdziału km 60+500

21. 09.08.2021 r. Humusowanie pasa rozdziału km 60+500

22. 09.08.2021 r. Roboty konstrukcyjne km 62+700

22. 09.08.2021 r. Roboty konstrukcyjne km 62+700

23. 09.08.2021 r. Roboty konstrukcyjne MOP Ćwiklinek

23. 09.08.2021 r. Roboty konstrukcyjne MOP Ćwiklinek

24. 09.08.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dojazd do WD-68,6

24. 09.08.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dojazd do WD-68,6

25. 09.08.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dojazd do WD-69,8

25. 09.08.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dojazd do WD-69,8

26. 09.08.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 65+200

26. 09.08.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 65+200

27. 09.08.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 66+700

27. 09.08.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 66+700

28. 09.08.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej MOP Ćwiklinek

28. 09.08.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej MOP Ćwiklinek

29. 10.08.2021 r. Wykonywanie podbudowy pod chodnik Dojazd do WD-63,8

29. 10.08.2021 r. Wykonywanie podbudowy pod chodnik Dojazd do WD-63,8

30. 12.08.2021 r. Roboty brukarskie Dojazd do WD-63,8

30. 12.08.2021 r. Roboty brukarskie Dojazd do WD-63,8

31. 12.08.2021 r. Roboty brukarskie Dojazd do WD-63,8 (2)

31. 12.08.2021 r. Roboty brukarskie Dojazd do WD-63,8 (2)

32. 12.08.2021 r. Wykonywanie podbudowy MCE MOP Ćwiklinek

32. 12.08.2021 r. Wykonywanie podbudowy MCE MOP Ćwiklinek

33. 12.08.2021 r. Roboty przygotowawcze do wykonania oznakowania poziomego km 71+000

33. 12.08.2021 r. Roboty przygotowawcze do wykonania oznakowania poziomego km 71+000

34. 12.08.2021 r. Zabetonowanie dolnej części kozłów- nawierzchnia zbrojona ciągle km 64+000

34. 12.08.2021 r. Zabetonowanie dolnej części kozłów- nawierzchnia zbrojona ciągle km 64+000

35. 13.08.2021 r. Humusowanie skarp Dojazd do WD-68,6

35. 13.08.2021 r. Humusowanie skarp Dojazd do WD-68,6

36. 13.08.2021 r. Wykonywanie ekranów akustycznych km 59+300

36. 13.08.2021 r. Wykonywanie ekranów akustycznych km 59+300

37. 13.08.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 66+800

37. 13.08.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 66+800

38. 13.08.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+500

38. 13.08.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+500

39. 13.08.2021 r. Roboty ziemne km 67+500

39. 13.08.2021 r. Roboty ziemne km 67+500

40. 13.08.2021 r. Profilowanie rowów odwadniających Droga DP 3028W

40. 13.08.2021 r. Profilowanie rowów odwadniających Droga DP 3028W

41. 16.08.2021 r. Formowanie podbudowy zasadniczej km 65+500

41. 16.08.2021 r. Formowanie podbudowy zasadniczej km 65+500

42. 16.08.2021 r. Prace rozbiórkowe nasypu przeciążeniowego km 61+900

42. 16.08.2021 r. Prace rozbiórkowe nasypu przeciążeniowego km 61+900

43. 16.08.2021 r. Humusowanie skarp Dojazd do WD-68,6

43. 16.08.2021 r. Humusowanie skarp Dojazd do WD-68,6

44. 16.08.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+400

44. 16.08.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+400

45. 16.08.2021 r. Roboty ziemne Dz nr 8 odc. 2

45. 16.08.2021 r. Roboty ziemne Dz nr 8 odc. 2

46. 16.08.2021 r. Wykonywanie ekranów akustycznych km 59+200

46. 16.08.2021 r. Wykonywanie ekranów akustycznych km 59+200

47. 16.08.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+700

47. 16.08.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+700

48. 19.08.2021 r. Roboty nawierzchniowe MOP Dłużniewo

48. 19.08.2021 r. Roboty nawierzchniowe MOP Dłużniewo

49. 18.08.2021 r. Ściek trójkątny o zmiennej niwelecie km 69+000

49. 18.08.2021 r. Ściek trójkątny o zmiennej niwelecie km 69+000

50. 20.08.2021 r. Humusowanie pasa rozdziału km 64+300

50. 20.08.2021 r. Humusowanie pasa rozdziału km 64+300

51. 20.08.2021 r. Prace rozbiórkowe nasypu przeciążeniowego km 61+900

51. 20.08.2021 r. Prace rozbiórkowe nasypu przeciążeniowego km 61+900

52. 20.08.2021 r. Roboty ziemne km 67+300

52. 20.08.2021 r. Roboty ziemne km 67+300

53. 20.08.2021 r. Roboty ziemne km 67+400

53. 20.08.2021 r. Roboty ziemne km 67+400

54. 20.08.2021 r. Skropienie międzywarstwowe pod warstwę poślizgową km 64+400

54. 20.08.2021 r. Skropienie międzywarstwowe pod warstwę poślizgową km 64+400

55. 20.08.2021 r. Wykonywanie warstwy ścieralnej na ścieżce rowerowej WD-65,2

55. 20.08.2021 r. Wykonywanie warstwy ścieralnej na ścieżce rowerowej WD-65,2

56. 20.08.2021 r. Profilowanie skarp km 65+200

56. 20.08.2021 r. Profilowanie skarp km 65+200

57. 20.08.2021 r. Zagęszczanie podbudowy zasadniczej km 65+000

57. 20.08.2021 r. Zagęszczanie podbudowy zasadniczej km 65+000

58. 20.08.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 66+700

58. 20.08.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 66+700

59. 20.08.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 66+200

59. 20.08.2021 r. Roboty palowe pod ekrany akustyczne km 66+200

60. 20.08.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+400

60. 20.08.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej km 67+400

61. 23.08.2021 r. Roboty wykończeniowe Rondo D2

61. 23.08.2021 r. Roboty wykończeniowe Rondo D2

62. 23.08.2021 r. Roboty konstrukcyjne MOP Ćwiklinek

62. 23.08.2021 r. Roboty konstrukcyjne MOP Ćwiklinek

63. 23.08.2021 r. Zagęszczanie GWN km 66+800

63. 23.08.2021 r. Zagęszczanie GWN km 66+800

64. 24.08.2021 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 67+400

64. 24.08.2021 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 67+400

65. 24.08.2021 r. Prace rozbiórkowe nasypu przeciążeniowego Węzeł Dłużniewo

65. 24.08.2021 r. Prace rozbiórkowe nasypu przeciążeniowego Węzeł Dłużniewo

66. 24.08.2021 r. Roboty brukarskie Dojazd do WD-60,3

66. 24.08.2021 r. Roboty brukarskie Dojazd do WD-60,3

67. 25.08.2021 r. Humusowanie pasa rozdziału km 59+000

67. 25.08.2021 r. Humusowanie pasa rozdziału km 59+000

68. 25.08.2021 r. Prace rozbiórkowe nasypu przeciążeniowego  węzeł Dłużniewo

68. 25.08.2021 r. Prace rozbiórkowe nasypu przeciążeniowego węzeł Dłużniewo

69. 25.08.2021 r. Prace rozbiórkowe nasypu przeciążeniowego  węzeł Dłużniewo (2)

69. 25.08.2021 r. Prace rozbiórkowe nasypu przeciążeniowego węzeł Dłużniewo (2)

70. 25.08.2021 r. Wykonywanie warstwy poślizgowej km 64+400

70. 25.08.2021 r. Wykonywanie warstwy poślizgowej km 64+400

71. 25.08.2021 r. Wykonywanie warstwy poślizgowej km 64+400 (2)

71. 25.08.2021 r. Wykonywanie warstwy poślizgowej km 64+400 (2)

72. 25.08.2021 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 66+800

72. 25.08.2021 r. Formowanie podbudowy pomocniczej km 66+800

73. 25.08.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dz nr 8 odc. 2

73. 25.08.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dz nr 8 odc. 2

74. 25.08.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej pod miejsca parkingowe MOP Ćwiklinek

74. 25.08.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej pod miejsca parkingowe MOP Ćwiklinek

75. 26.08.2021 r. Wykonywanie warstwy poślizgowej km 65+900

75. 26.08.2021 r. Wykonywanie warstwy poślizgowej km 65+900

76. 27.08.2021 r. Roboty brukarskie WD-66,9

76. 27.08.2021 r. Roboty brukarskie WD-66,9

77. 27.08.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego  km 63+900

77. 27.08.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 63+900

78. 27.08.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 63+900

78. 27.08.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 63+900

79. 27.08.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego  km 64+000

79. 27.08.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 64+000

80. 27.08.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 64+000 (2)

80. 27.08.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 64+000 (2)

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo