Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1. 01.10.2021 r. Formowanie podbudowy C8 10 km 65+200

1. 01.10.2021 r. Formowanie podbudowy C8 10 km 65+200

2. 01.10.2021 r. Zagęszczanie podbudowy C8 10 km 65+300

2. 01.10.2021 r. Zagęszczanie podbudowy C8 10 km 65+300

3. 01.10.2021 r. Humusowanie skarp Ds nr 2

3. 01.10.2021 r. Humusowanie skarp Ds nr 2

4. 01.10.2021 r. Zbrojenie odcinka przed obiektem PZSp-59,4

4. 01.10.2021 r. Zbrojenie odcinka przed obiektem PZSp-59,4

5. 05.10.2021 r. Roboty brukarskie Dojazd do WD-69,8

5. 05.10.2021 r. Roboty brukarskie Dojazd do WD-69,8

6. 05.10.2021 r. Wykonywanie izolacji pionowej ścianki zaplecznej MS PZDdp-61,7

6. 05.10.2021 r. Wykonywanie izolacji pionowej ścianki zaplecznej MS PZDdp-61,7

7. 05.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 61+300

7. 05.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 61+300

8. 05.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 61+300 (2)

8. 05.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 61+300 (2)

9. 05.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 61+300 (3)

9. 05.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 61+300 (3)

10. 05.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 61+400

10. 05.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 61+400

11. 05.10.2021 r. Zagęszczanie podbudowy zasadniczej km 61+800

11. 05.10.2021 r. Zagęszczanie podbudowy zasadniczej km 61+800

12. 05.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 61+200

12. 05.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 61+200

13. 06.10.2021 r. Roboty brukarskie Dz 8 odc. 1

13. 06.10.2021 r. Roboty brukarskie Dz 8 odc. 1

14. 07.10.2021 r. Montaż zbrojenia nawierzchni TG km 65+200

14. 07.10.2021 r. Montaż zbrojenia nawierzchni TG km 65+200

15. 07.10.2021 r. Roboty nawierzchniowe MOP Ćwiklinek

15. 07.10.2021 r. Roboty nawierzchniowe MOP Ćwiklinek

16. 07.10.2021 r. Roboty nawierzchniowe MOP Ćwiklinek (2)

16. 07.10.2021 r. Roboty nawierzchniowe MOP Ćwiklinek (2)

17. 07.10.2021 r. Roboty nawierzchniowe MOP Ćwiklinek (3)

17. 07.10.2021 r. Roboty nawierzchniowe MOP Ćwiklinek (3)

18. 07.10.2021 r. Roboty branżowe km 70+900

18. 07.10.2021 r. Roboty branżowe km 70+900

19. 07.10.2021 r. Układanie ścieku trójkątnego na łącznicach Węzeł Dłużniewo

19. 07.10.2021 r. Układanie ścieku trójkątnego na łącznicach Węzeł Dłużniewo

20. 07.10.2021 r. Układanie ścieku trójkątnego na łącznicach Węzeł Dłużniewo (2)

20. 07.10.2021 r. Układanie ścieku trójkątnego na łącznicach Węzeł Dłużniewo (2)

21. 07.10.2021 r. Roboty nawierzchniowe MOP Ćwiklinek

21. 07.10.2021 r. Roboty nawierzchniowe MOP Ćwiklinek

22. 07.10.2021 r. Wykonywanie schodów dla obsługi WD-69,8

22. 07.10.2021 r. Wykonywanie schodów dla obsługi WD-69,8

23. 07.10.2021 r. Zagęszczanie podbudowy MCE Dz nr 7 km 2+500

23. 07.10.2021 r. Zagęszczanie podbudowy MCE Dz nr 7 km 2+500

24. 07.10.2021 r. Zagęszczanie podbudowy MCE Dz nr 7 km 2+700

24. 07.10.2021 r. Zagęszczanie podbudowy MCE Dz nr 7 km 2+700

25. 11.10.2021 r. Humusowanie skarp Dg nr 1

25. 11.10.2021 r. Humusowanie skarp Dg nr 1

26. 11.10.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Ds nr 8

26. 11.10.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Ds nr 8

27. 11.10.2021 r. Montaż słupów pod ekrany akustyczne km 58+700

27. 11.10.2021 r. Montaż słupów pod ekrany akustyczne km 58+700

28. 12.10.2021 r. Roboty konstrukcyjne Dojazd do WD-68,6

28. 12.10.2021 r. Roboty konstrukcyjne Dojazd do WD-68,6

29. 12.10.2021 r. Montaż zbrojenia kap chodnikowych MS PZDdp-61,7

29. 12.10.2021 r. Montaż zbrojenia kap chodnikowych MS PZDdp-61,7

30. 12.10.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Ds nr 8

30. 12.10.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Ds nr 8

31. 12.10.2021 r. Wykonywanie warstwy wiążącej na ścieżce rowerowej Węzeł Dłużniewo

31. 12.10.2021 r. Wykonywanie warstwy wiążącej na ścieżce rowerowej Węzeł Dłużniewo

32. 13.10.2021 r. Wykonywanie zbrojenia muru oporowego Dojazd do WD-68,6

32. 13.10.2021 r. Wykonywanie zbrojenia muru oporowego Dojazd do WD-68,6

33. 13.10.2021 r. Roboty brukarskie w rejonie Ronda R2

33. 13.10.2021 r. Roboty brukarskie w rejonie Ronda R2

34. 14.10.2021 r. Zagęszczanie ulepszonego podłoża km 71+000

34. 14.10.2021 r. Zagęszczanie ulepszonego podłoża km 71+000

35. 14.10.2021 r. Wykonywanie stabilizacji podłoża km 71+000

35. 14.10.2021 r. Wykonywanie stabilizacji podłoża km 71+000

36. 14.10.2021 r. Zagęszczanie podbudowy MCE Ds nr 8

36. 14.10.2021 r. Zagęszczanie podbudowy MCE Ds nr 8

37. 16.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego zbrojonej ciągle km 64+700

37. 16.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego zbrojonej ciągle km 64+700

38. 16.10.2021 r. Szczotkowanie nawierzchni z betonu cementowego km 64+600

38. 16.10.2021 r. Szczotkowanie nawierzchni z betonu cementowego km 64+600

39. 16.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego zbrojonej ciągle km 64+900

39. 16.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego zbrojonej ciągle km 64+900

40. 16.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego zbrojonej ciągle km 65+500

40. 16.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego zbrojonej ciągle km 65+500

41. 16.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego zbrojonej ciągle km 65+500 (2)

41. 16.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego zbrojonej ciągle km 65+500 (2)

42. 16.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego zbrojonej ciągle km 65+000

42. 16.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego zbrojonej ciągle km 65+000

43. 16.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego zbrojonej ciągle km 65+600

43. 16.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego zbrojonej ciągle km 65+600

44. 17.10.2021 r. Roboty nawierzchniowe Dz nr 7

44. 17.10.2021 r. Roboty nawierzchniowe Dz nr 7

45. 18.10.2021 r. Roboty ziemne w pasie rozdziału km 68+200

45. 18.10.2021 r. Roboty ziemne w pasie rozdziału km 68+200

46. 19.10.2021 r. Humusowanie skarp km 59+700

46. 19.10.2021 r. Humusowanie skarp km 59+700

47. 19.10.2021 r. Humusowanie pasa drogowego km 61+700

47. 19.10.2021 r. Humusowanie pasa drogowego km 61+700

48. 19.10.2021 r. Humusowanie skarp km 59+900

48. 19.10.2021 r. Humusowanie skarp km 59+900

49. 19.10.2021 r. Humusowanie skarp km 60+100

49. 19.10.2021 r. Humusowanie skarp km 60+100

50. 19.10.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 70+800

50. 19.10.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 70+800

51. 19.10.2021 r. Roboty ziemne km 71+100

51. 19.10.2021 r. Roboty ziemne km 71+100

52. 19.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 66+000

52. 19.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 66+000

53. 19.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 66+000 (2)

53. 19.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 66+000 (2)

54. 20.10.2021 r. Roboty nawierzchniowe Rondo D3

54. 20.10.2021 r. Roboty nawierzchniowe Rondo D3

55. 20.10.2021 r. Roboty nawierzchniowe Rondo D3 (2)

55. 20.10.2021 r. Roboty nawierzchniowe Rondo D3 (2)

56. 20.10.2021 r. Roboty nawierzchniowe Łącznica D1 Węzeł Dłużniewo

56. 20.10.2021 r. Roboty nawierzchniowe Łącznica D1 Węzeł Dłużniewo

57. 20.10.2021 r. Roboty nawierzchniowe Łącznica D3 Węzeł Dłużniewo

57. 20.10.2021 r. Roboty nawierzchniowe Łącznica D3 Węzeł Dłużniewo

58. 20.10.2021 r. Roboty nawierzchniowe Łącznice Węzeł Dłużniewo

58. 20.10.2021 r. Roboty nawierzchniowe Łącznice Węzeł Dłużniewo

59. 20.10.2021 r. Roboty nawierzchniowe Rondo D2

59. 20.10.2021 r. Roboty nawierzchniowe Rondo D2

60. 20.10.2021 r. Roboty nawierzchniowe Rondo D3

60. 20.10.2021 r. Roboty nawierzchniowe Rondo D3

61. 20.10.2021 r. Roboty nawierzchniowe łącznice Węzeł Dłużniewo

61. 20.10.2021 r. Roboty nawierzchniowe łącznice Węzeł Dłużniewo

62. 20.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 66+500

62. 20.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 66+500

63. 21.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 66+800

63. 21.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 66+800

64. 22.10.2021 r. Roboty nawierzchniowe Dg nr 2

64. 22.10.2021 r. Roboty nawierzchniowe Dg nr 2

65. 26.10.2021 r. Roboty brukarskie Dojazd do WD-68,6

65. 26.10.2021 r. Roboty brukarskie Dojazd do WD-68,6

66. 26.10.2021 r. Profilowanie rowów odwadniających km 70+900

66. 26.10.2021 r. Profilowanie rowów odwadniających km 70+900

67. 26.10.2021 r. Montaż zbrojenia kap chodnikowych WD-68,6

67. 26.10.2021 r. Montaż zbrojenia kap chodnikowych WD-68,6

68. 26.10.2021 r. Roboty brukarskie Dz nr 8 odc. 1 chodnik

68. 26.10.2021 r. Roboty brukarskie Dz nr 8 odc. 1 chodnik

69. 26.10.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dz 8 odc. 2

69. 26.10.2021 r. Zagęszczanie warstwy nasypowej Dz 8 odc. 2

70. 26.10.2021 r. Roboty konstrukcyjne km 70+800

70. 26.10.2021 r. Roboty konstrukcyjne km 70+800

71. 26.10.2021 r. Roboty ziemne Ds nr 7

71. 26.10.2021 r. Roboty ziemne Ds nr 7

72. 27.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 67+700

72. 27.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 67+700

73. 27.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 68+000

73. 27.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 68+000

74. 27.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 67+800

74. 27.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 67+800

75. 27.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 68+000

75. 27.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 68+000

76. 27.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 67+700

76. 27.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 67+700

77. 28.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 68+100

77. 28.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 68+100

78. 28.10.2021 r. Humusowanie skarp km 61+700

78. 28.10.2021 r. Humusowanie skarp km 61+700

79. 28.10.2021 r. Humusowanie skarp WD-63,8

79. 28.10.2021 r. Humusowanie skarp WD-63,8

80. 28.10.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 69+600

80. 28.10.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 69+600

81. 28.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 68+200

81. 28.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 68+200

82. 28.10.2021 r. Skropienie podbudowy pod wykonanie warstwy wiążącej Ds nr 8

82. 28.10.2021 r. Skropienie podbudowy pod wykonanie warstwy wiążącej Ds nr 8

83. 28.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 68+100

83. 28.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 68+100

84. 28.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 68+100 (2)

84. 28.10.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 68+100 (2)

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo