Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1. 02.11.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 69+300

1. 02.11.2021 r. Prace rozbiórkowe starodroża km 69+300

2. 02.11.2021 r. Przygotowanie styku nawierzchni z betonu cementowego km 68+300

2. 02.11.2021 r. Przygotowanie styku nawierzchni z betonu cementowego km 68+300

3. 02.11.2021 r. Roboty brukarskie MOP Ćwiklinek

3. 02.11.2021 r. Roboty brukarskie MOP Ćwiklinek

4. 02.11.2021 r. Roboty brukarskie MOP Dłużniewo

4. 02.11.2021 r. Roboty brukarskie MOP Dłużniewo

5. 02.11.2021 r. Transport humusu km 60+300

5. 02.11.2021 r. Transport humusu km 60+300

6. 02.11.2021 r. Wykonywanie budynku toalet MOP Dłużniewo

6. 02.11.2021 r. Wykonywanie budynku toalet MOP Dłużniewo

7. 03.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 68+300

7. 03.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 68+300

8. 03.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 68+500

8. 03.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 68+500

9. 03.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 68+400

9. 03.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 68+400

10. 04.11.2021 r. Roboty konstrukcyjne MOP Ćwiklinek

10. 04.11.2021 r. Roboty konstrukcyjne MOP Ćwiklinek

11. 04.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 68+400

11. 04.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 68+400

12. 04.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 68+500

12. 04.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 68+500

13. 04.11.2021 r. Wykonywanie podbudowy MCE Dojazd do WD-68,6

13. 04.11.2021 r. Wykonywanie podbudowy MCE Dojazd do WD-68,6

14. 04.11.2021 r. Wykonywanie ścieku monolitycznego km 65+100

14. 04.11.2021 r. Wykonywanie ścieku monolitycznego km 65+100

15. 04.11.2021 r. Zagęszczanie podbudowy MCE Dojazd do WD-68,6

15. 04.11.2021 r. Zagęszczanie podbudowy MCE Dojazd do WD-68,6

16. 04.11.2021 r. Wykonywanie ścieku monolitycznego km 65+600

16. 04.11.2021 r. Wykonywanie ścieku monolitycznego km 65+600

17. 04.11.2021 r. Umacnianie skarp elementami betonowymi km 58+000

17. 04.11.2021 r. Umacnianie skarp elementami betonowymi km 58+000

18. 04.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 59+400

18. 04.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 59+400

19. 05.11.2021 r. Roboty konstrukcyjne km 70+900

19. 05.11.2021 r. Roboty konstrukcyjne km 70+900

20. 05.11.2021 r. Zagęszczanie podbudowy km 71+100

20. 05.11.2021 r. Zagęszczanie podbudowy km 71+100

21. 09.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 57+500

21. 09.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 57+500

22. 09.11.2021 r. Wzmacnianie skarp elementami betonowymi km 58+000

22. 09.11.2021 r. Wzmacnianie skarp elementami betonowymi km 58+000

23. 10.11.2021 r. Roboty brukarskie Dg nr 1

23. 10.11.2021 r. Roboty brukarskie Dg nr 1

24. 10.11.2021 r. Roboty brukarskie MOP Dłużniewo

24. 10.11.2021 r. Roboty brukarskie MOP Dłużniewo

25. 10.11.2021 r. Roboty ziemne Dg nr 1

25. 10.11.2021 r. Roboty ziemne Dg nr 1

26. 10.11.2021 r. Wykonywanie ekranów akustycznych km 58+100

26. 10.11.2021 r. Wykonywanie ekranów akustycznych km 58+100

27. 10.11.2021 r. Wykonywanie ekranów akustycznych km 59+200

27. 10.11.2021 r. Wykonywanie ekranów akustycznych km 59+200

28. 10.11.2021 r. Zagęszczanie podbudowy zasadniczej km 66+200

28. 10.11.2021 r. Zagęszczanie podbudowy zasadniczej km 66+200

29. 10.11.2021 r. Zagęszczanie podbudowy zasadniczej km 66+300

29. 10.11.2021 r. Zagęszczanie podbudowy zasadniczej km 66+300

30. 12.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 67+800

30. 12.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 67+800

31. 12.11.2021 r. Roboty brukarskie MOP Ćwiklinek

31. 12.11.2021 r. Roboty brukarskie MOP Ćwiklinek

32. 12.11.2021 r. Humusowanie pasa drogowego km 61+700

32. 12.11.2021 r. Humusowanie pasa drogowego km 61+700

33. 12.11.2021 r. Montaż barier drogowych

33. 12.11.2021 r. Montaż barier drogowych

34. 12.11.2021 r. Roboty brukarskie MOP Ćwiklinek

34. 12.11.2021 r. Roboty brukarskie MOP Ćwiklinek

35. 12.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 67+800

35. 12.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 67+800

36. 12.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 67+800 (2)

36. 12.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 67+800 (2)

37. 12.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 67+800

37. 12.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 67+800

38. 12.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 67+800 (2)

38. 12.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 67+800 (2)

39. 12.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 67+800 (3)

39. 12.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 67+800 (3)

40. 12.11.2021 r. Wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenie nawierzchni TG km 64+300

40. 12.11.2021 r. Wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenie nawierzchni TG km 64+300

41. 15.11.2021 r. Humusowanie pasa drogowego km 70+000

41. 15.11.2021 r. Humusowanie pasa drogowego km 70+000

42. 15.11.2021 r. Profilowanie skarp 66+800

42. 15.11.2021 r. Profilowanie skarp 66+800

43. 15.11.2021 r. Roboty brukarskie MOP Ćwiklinek

43. 15.11.2021 r. Roboty brukarskie MOP Ćwiklinek

44. 15.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 67+700

44. 15.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 67+700

45. 15.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 67+700 (2)

45. 15.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 67+700 (2)

46. 15.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 67+700 (3)

46. 15.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 67+700 (3)

47. 17.11.2021 r. Humusowanie skarp km 60+200

47. 17.11.2021 r. Humusowanie skarp km 60+200

48. 17.11.2021 r. Montaż zbrojenia pogrubionej płyty nawierzchni km 68+050

48. 17.11.2021 r. Montaż zbrojenia pogrubionej płyty nawierzchni km 68+050

49. 17.11.2021 r. Umacnianie skarp elementami betonowymi km 59+300

49. 17.11.2021 r. Umacnianie skarp elementami betonowymi km 59+300

50. 17.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 67+000

50. 17.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 67+000

51. 17.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 59+480

51. 17.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 59+480

52. 18.11.2021 r. Betonowanie schodów monolitycznych KP-58,8

52. 18.11.2021 r. Betonowanie schodów monolitycznych KP-58,8

53. 18.11.2021 r. Transport humusu km 69+800

53. 18.11.2021 r. Transport humusu km 69+800

54. 18.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 68+070

54. 18.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 68+070

55. 18.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 68+070 (2)

55. 18.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 68+070 (2)

56. 18.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 68+070 (3)

56. 18.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 68+070 (3)

57. 18.11.2021 r. Roboty brukarskie MOP Ćwiklinek

57. 18.11.2021 r. Roboty brukarskie MOP Ćwiklinek

58. 18.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 68+050

58. 18.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego km 68+050

59. 18.11.2021 r. Wykonywanie podbudowy MCE MOP Ćwiklinek

59. 18.11.2021 r. Wykonywanie podbudowy MCE MOP Ćwiklinek

60. 18.11.2021 r. Układanie żywicy na kapach chodnikowych PZSp-59,4

60. 18.11.2021 r. Układanie żywicy na kapach chodnikowych PZSp-59,4

61. 23.11.2021 r. Wykonywanie ścieku monolitycznego km 68+700

61. 23.11.2021 r. Wykonywanie ścieku monolitycznego km 68+700

62. 23.11.2021 r. Wzmacnianie skarp elementami betonowymi km 59+300

62. 23.11.2021 r. Wzmacnianie skarp elementami betonowymi km 59+300

63. 24.11.2021 r. Humusowanie skarp km 68+000

63. 24.11.2021 r. Humusowanie skarp km 68+000

64. 24.11.2021 r. Roboty przygotowawcze do wykonania przejazdu awaryjnego km 67+700

64. 24.11.2021 r. Roboty przygotowawcze do wykonania przejazdu awaryjnego km 67+700

65. 24.11.2021 r. Prace brukarskie MOP Dłużniewo

65. 24.11.2021 r. Prace brukarskie MOP Dłużniewo

66. 24.11.2021 r. Wykonywanie ścieku o zmiennej niwelecie km 66+800

66. 24.11.2021 r. Wykonywanie ścieku o zmiennej niwelecie km 66+800

67. 24.11.2021 r. Profilowanie skarp km 66+700

67. 24.11.2021 r. Profilowanie skarp km 66+700

68. 24.11.2021 r. Wykonywanie ekranów akustycznych km 60+200

68. 24.11.2021 r. Wykonywanie ekranów akustycznych km 60+200

69. 24.11.2021 r. Wypełnienie betonem szczelin miejsc postojowych wykonanych z kostki granitowej MOP Dłużniewo

69. 24.11.2021 r. Wypełnienie betonem szczelin miejsc postojowych wykonanych z kostki granitowej MOP Dłużniewo

70. 25.11.2021 r. Montaż barier na obiekcie PZSp-59,4

70. 25.11.2021 r. Montaż barier na obiekcie PZSp-59,4

71. 25.11.2021 r. Formowanie drogi technologicznej w pasie rozdziału do betonowania TG km 64+400

71. 25.11.2021 r. Formowanie drogi technologicznej w pasie rozdziału do betonowania TG km 64+400

72. 25.11.2021 r. Betonowanie schodów monolitycznych KP-58,8

72. 25.11.2021 r. Betonowanie schodów monolitycznych KP-58,8

73. 25.11.2021 r. Transport humusu km 69+700

73. 25.11.2021 r. Transport humusu km 69+700

74. 26.10.11 r. Zagęszczanie w pasie rozdziału drogi technologicznej do betonowania TG km 65+200

74. 26.10.11 r. Zagęszczanie w pasie rozdziału drogi technologicznej do betonowania TG km 65+200

75. 26.11.2021 r. Humusowanie skarp km 59+300

75. 26.11.2021 r. Humusowanie skarp km 59+300

76. 26.11.2021 r. Roboty przygotowawcze do wykonania przejazdu awaryjnego km 67+700

76. 26.11.2021 r. Roboty przygotowawcze do wykonania przejazdu awaryjnego km 67+700

77. 26.11.2021 r. Wzmacnianie skarp elementami betonowymi km 59+200

77. 26.11.2021 r. Wzmacnianie skarp elementami betonowymi km 59+200

78. 26.10.11 r. Zagęszczanie w pasie rozdziału drogi technologicznej do betonowania TG km 64+700

78. 26.10.11 r. Zagęszczanie w pasie rozdziału drogi technologicznej do betonowania TG km 64+700

79. 26.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni przejazdu awaryjnego z betonu cementowego km 67+700

79. 26.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni przejazdu awaryjnego z betonu cementowego km 67+700

80. 26.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni przejazdu awaryjnego z betonu cementowego km 67+700 (2)

80. 26.11.2021 r. Wykonywanie nawierzchni przejazdu awaryjnego z betonu cementowego km 67+700 (2)

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo