Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1. 01.12.2021 r. Humusowanie skarp Ds nr 5

1. 01.12.2021 r. Humusowanie skarp Ds nr 5

2. 01.12.2021 r. Humusowanie skarp Dz nr 7

2. 01.12.2021 r. Humusowanie skarp Dz nr 7

3. 01.12.2021 r. Wykonywanie przejazdu awaryjnego z betonu cementowego km 67+700

3. 01.12.2021 r. Wykonywanie przejazdu awaryjnego z betonu cementowego km 67+700

4. 01.12.2021 r. Humusowanie skarp km 66+800

4. 01.12.2021 r. Humusowanie skarp km 66+800

5. 01.12.2021 r. Montaż barier ochronnych km 68+300

5. 01.12.2021 r. Montaż barier ochronnych km 68+300

6. 01.12.2021 r. Roboty branżowe MOP Ćwiklinek

6. 01.12.2021 r. Roboty branżowe MOP Ćwiklinek

7. 01.12.2021 r. Roboty brukarskie MOP Dłużniewo

7. 01.12.2021 r. Roboty brukarskie MOP Dłużniewo

8. 01.12.2021 r. Roboty brukarskie MOP Dłużniewo (2)

8. 01.12.2021 r. Roboty brukarskie MOP Dłużniewo (2)

9. 01.12.2021 r. Roboty brukarskie MOP Dłużniewo (3)

9. 01.12.2021 r. Roboty brukarskie MOP Dłużniewo (3)

10. 01.12.2021 r. Roboty konstrukcyjne Ds nr 11

10. 01.12.2021 r. Roboty konstrukcyjne Ds nr 11

11. 01.12.2021 r. Roboty przygotowawcze do przełożenia ruchu km 67+000

11. 01.12.2021 r. Roboty przygotowawcze do przełożenia ruchu km 67+000

12. 01.12.2021 r. Wykonywanie fundamentu pod bramownice km 58+500

12. 01.12.2021 r. Wykonywanie fundamentu pod bramownice km 58+500

13. 01.12.2021 r. Wykonywanie przejazdu awaryjnego z betonu cementowego km 67+700

13. 01.12.2021 r. Wykonywanie przejazdu awaryjnego z betonu cementowego km 67+700

14. 01.12.2021 r. Wykonywanie przejazdu awaryjnego z betonu cementowego km 67+700 (2)

14. 01.12.2021 r. Wykonywanie przejazdu awaryjnego z betonu cementowego km 67+700 (2)

15. 01.12.2021 r. Wykonywanie przejazdu awaryjnego z betonu cementowego km 67+700

15. 01.12.2021 r. Wykonywanie przejazdu awaryjnego z betonu cementowego km 67+700

16. 03.12.2021 r. Humusowanie pasa drogowego km 59+000

16. 03.12.2021 r. Humusowanie pasa drogowego km 59+000

17. 03.12.2021 r. Montaż barier ochronnych km 67+800

17. 03.12.2021 r. Montaż barier ochronnych km 67+800

18. 03.12.2021 r. Montaż słupów oświetleniowych MOP Ćwiklinek

18. 03.12.2021 r. Montaż słupów oświetleniowych MOP Ćwiklinek

19. 03.12.2021 r. Układanie wylotów kanalizacji deszczowej km 68+100

19. 03.12.2021 r. Układanie wylotów kanalizacji deszczowej km 68+100

20. 03.12.2021 r. Wypełnianie spoin zaprawą cementowo-kruszywową Parking MOP Ćwiklinek

20. 03.12.2021 r. Wypełnianie spoin zaprawą cementowo-kruszywową Parking MOP Ćwiklinek

21. 07.12.2021 r. Humusowanie pasa rozdziału km 67+800

21. 07.12.2021 r. Humusowanie pasa rozdziału km 67+800

22. 07.12.2021 r. Montaż bramownicy km 57+800

22. 07.12.2021 r. Montaż bramownicy km 57+800

23. 07.12.2021 r. Profilowanie rowów odwadniających km 64+700

23. 07.12.2021 r. Profilowanie rowów odwadniających km 64+700

24. 07.12.2021 r. Montaż słupów oświetleniowych MOP Ćwiklinek

24. 07.12.2021 r. Montaż słupów oświetleniowych MOP Ćwiklinek

25. 07.12.2021 r. Roboty przygotowawcze do wykonania montażu zbrojenia na nawierzchni TG km 65+700

25. 07.12.2021 r. Roboty przygotowawcze do wykonania montażu zbrojenia na nawierzchni TG km 65+700

26. 07.12.2021 r. Montaż wypełnień ekranów akustycznych km 60+400

26. 07.12.2021 r. Montaż wypełnień ekranów akustycznych km 60+400

27. 07.12.2021 r. Wykonywanie prefabrykowanych schodów WD-68,6

27. 07.12.2021 r. Wykonywanie prefabrykowanych schodów WD-68,6

28. 07.12.2021 r. Wykonywanie prefabrykowanych schodów WD-68,6 (2)

28. 07.12.2021 r. Wykonywanie prefabrykowanych schodów WD-68,6 (2)

29. 07.12.2021 r. Wykonywanie ścieku z prefabrykowanych elementów km 60+300

29. 07.12.2021 r. Wykonywanie ścieku z prefabrykowanych elementów km 60+300

30. 08.12.2021 r. Roboty przygotowawcze do wykonania grindingu km 59+400

30. 08.12.2021 r. Roboty przygotowawcze do wykonania grindingu km 59+400

31. 08.12.2021 r. Wykonywanie drogi do wyjścia ewakuacyjnego km 59+400

31. 08.12.2021 r. Wykonywanie drogi do wyjścia ewakuacyjnego km 59+400

32. 08.12.2021 r. Wykonywanie drogi do wyjścia ewakuacyjnego km 68+400

32. 08.12.2021 r. Wykonywanie drogi do wyjścia ewakuacyjnego km 68+400

33. 10.12.2021 r. Montaż oznakowania pionowego km 60+400

33. 10.12.2021 r. Montaż oznakowania pionowego km 60+400

34. 10.12.2021 r. Montaż wypełnień ekranów akustycznych km 58+800

34. 10.12.2021 r. Montaż wypełnień ekranów akustycznych km 58+800

35. 10.12.2021 r. Montaż wypełnień ekranów akustycznych km 58+800 (2)

35. 10.12.2021 r. Montaż wypełnień ekranów akustycznych km 58+800 (2)

36. 10.12.2021 r. Obiekt WS-62,0

36. 10.12.2021 r. Obiekt WS-62,0

37. 10.12.2021 r. Wykonywanie odwiertów pod fundamenty słupków ogrodzeniowych km 59+500

37. 10.12.2021 r. Wykonywanie odwiertów pod fundamenty słupków ogrodzeniowych km 59+500

38. 10.12.2021 r. Wykonywanie prefabrykowanych schodów WD-68,6

38. 10.12.2021 r. Wykonywanie prefabrykowanych schodów WD-68,6

39. 10.12.2021 r. Wykonywanie prefabrykowanych schodów WD-68,6 (2)

39. 10.12.2021 r. Wykonywanie prefabrykowanych schodów WD-68,6 (2)

40. 10.12.2021 r. Roboty branżowe km 58+700

40. 10.12.2021 r. Roboty branżowe km 58+700

41. 15.12.2021 r. Roboty brukarskie MOP Ćwiklinek

41. 15.12.2021 r. Roboty brukarskie MOP Ćwiklinek

42. 15.12.2021 r. Szlifowanie nawierzchni TG na obiekcie PZSp-59,4

42. 15.12.2021 r. Szlifowanie nawierzchni TG na obiekcie PZSp-59,4

43. 15.12.2021 r. Szlifowanie nawierzchni TG na obiekcie PZSp-59,4 (2)

43. 15.12.2021 r. Szlifowanie nawierzchni TG na obiekcie PZSp-59,4 (2)

44. 15.12.2021 r. Szlifowanie nawierzchni TG na obiekcie PZSp-59,4 (3)

44. 15.12.2021 r. Szlifowanie nawierzchni TG na obiekcie PZSp-59,4 (3)

45. 15.12.2021 r. Szlifowanie nawierzchni TG na obiekcie PZSp-59,4 (4)

45. 15.12.2021 r. Szlifowanie nawierzchni TG na obiekcie PZSp-59,4 (4)

46. 15.12.2021 r. Szlifowanie nawierzchni TG na obiekcie PZSp-59,4 (5)

46. 15.12.2021 r. Szlifowanie nawierzchni TG na obiekcie PZSp-59,4 (5)

47. 15.12.2021 r. Betonowanie głowic pali pod ekrany akustyczne km 59+400

47. 15.12.2021 r. Betonowanie głowic pali pod ekrany akustyczne km 59+400

48. 16.12.2021 r. Szlifowanie nawierzchni TG na obiekcie PZSp-59,4

48. 16.12.2021 r. Szlifowanie nawierzchni TG na obiekcie PZSp-59,4

49. 16.12.2021 r. Roboty brukarskie MOP Ćwiklinek

49. 16.12.2021 r. Roboty brukarskie MOP Ćwiklinek

50. 16.12.2021 r. Roboty brukarskie MOP Ćwiklinek (2)

50. 16.12.2021 r. Roboty brukarskie MOP Ćwiklinek (2)

51. 16.12.2021 r. Roboty nawierzchniowe obiekt WD-68,6

51. 16.12.2021 r. Roboty nawierzchniowe obiekt WD-68,6

52. 16.12.2021 r. Roboty nawierzchniowe obiekt WD-68,6 (2)

52. 16.12.2021 r. Roboty nawierzchniowe obiekt WD-68,6 (2)

53. 16.12.2021 r. Roboty nawierzchniowe obiekt WD-68,6

53. 16.12.2021 r. Roboty nawierzchniowe obiekt WD-68,6

54. 16.12.2021 r. Roboty nawierzchniowe Dojazd do obiektu WD-68,6

54. 16.12.2021 r. Roboty nawierzchniowe Dojazd do obiektu WD-68,6

55. 16.12.2021 r. Roboty nawierzchniowe Dojazd do obiektu WD-68,6 (2)

55. 16.12.2021 r. Roboty nawierzchniowe Dojazd do obiektu WD-68,6 (2)

56. 16.12.2021 r. Szlifowanie nawierzchni TG na obiekcie PZSp-59,4

56. 16.12.2021 r. Szlifowanie nawierzchni TG na obiekcie PZSp-59,4

57. 16.12.2021 r. Roboty brukarskie MOP Dłużniewo

57. 16.12.2021 r. Roboty brukarskie MOP Dłużniewo

58. 17.12.2021 r. Roboty brukarskie MOP Ćwiklinek

58. 17.12.2021 r. Roboty brukarskie MOP Ćwiklinek

59. 17.12.2021 r. Szlifowanie nawierzchni TG na obiekcie PZSp-59,4

59. 17.12.2021 r. Szlifowanie nawierzchni TG na obiekcie PZSp-59,4

60. 17.12.2021 r. Szlifowanie nawierzchni TG na połączeniu odcinków km 57+462

60. 17.12.2021 r. Szlifowanie nawierzchni TG na połączeniu odcinków km 57+462

61. 18.12.2021 r. Roboty brukarskie MOP Ćwiklinek

61. 18.12.2021 r. Roboty brukarskie MOP Ćwiklinek

62. 18.12.2021 r. Roboty brukarskie MOP Ćwiklinek (2)

62. 18.12.2021 r. Roboty brukarskie MOP Ćwiklinek (2)

63. 18.12.2021 r. Umocnienie pobocza nad przepustem km 57+600

63. 18.12.2021 r. Umocnienie pobocza nad przepustem km 57+600

64. 20.12.2021 r. Montaż wypełnień ekranów akustycznych km 68+300

64. 20.12.2021 r. Montaż wypełnień ekranów akustycznych km 68+300

65. 20.12.2021 r. Montaż wypełnień ekranów akustycznych km 68+300 (2)

65. 20.12.2021 r. Montaż wypełnień ekranów akustycznych km 68+300 (2)

66. 20.12.2021 r. Montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych km 59+400

66. 20.12.2021 r. Montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych km 59+400

67. 20.12.2021 r. Montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych km 59+400 (2)

67. 20.12.2021 r. Montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych km 59+400 (2)

68. 20.12.2021 r. Montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych km 68+000

68. 20.12.2021 r. Montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych km 68+000

69. 20.12.2021 r. Montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych km 68+000 (2)

69. 20.12.2021 r. Montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych km 68+000 (2)

70. 20.12.2021 r. Profilowanie skarp km 61+700

70. 20.12.2021 r. Profilowanie skarp km 61+700

71. 20.12.2021 r. Roboty nawierzchniowe Ds nr 8

71. 20.12.2021 r. Roboty nawierzchniowe Ds nr 8

72. 20.12.2021 r. Roboty nawierzchniowe (2) Ds nr 8

72. 20.12.2021 r. Roboty nawierzchniowe (2) Ds nr 8

73. 20.12.2021 r. Roboty nawierzchniowe (3) Ds nr 8

73. 20.12.2021 r. Roboty nawierzchniowe (3) Ds nr 8

74. 20.12.2021 r. Roboty nawierzchniowe (4) Ds nr 8

74. 20.12.2021 r. Roboty nawierzchniowe (4) Ds nr 8

75. 20.12.2021 r. Roboty nawierzchniowe (5) Ds nr 8

75. 20.12.2021 r. Roboty nawierzchniowe (5) Ds nr 8

76. 20.12.2021 r. Roboty brukarskie MOP Ćwiklinek

76. 20.12.2021 r. Roboty brukarskie MOP Ćwiklinek

77. 21.12.2021 r. TG km 60+500

77. 21.12.2021 r. TG km 60+500

78. 22.12.2021 r. MOP Dłużniewo

78. 22.12.2021 r. MOP Dłużniewo

79. 22.12.2021 r. MOP Dłużniewo (2)

79. 22.12.2021 r. MOP Dłużniewo (2)

80. 23.12.2021 r. Węzeł Dłużniewo

80. 23.12.2021 r. Węzeł Dłużniewo

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo