Loga UE

/ Zmiana organizacji ruchu

W dniu 10.03.2021 od m. Szymaki w km 289 + 750 do m. Ćwiklinek w km 291 + 300 przełożono ruch samochodowy z istniejącej Drogi Krajowej nr 7 na Drogę Zbiorczą.

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo